آب نما سخره ی سنگ کوهی
سنگ لاشه سنگ لاشه مالون ورقه ای حسنی بهترین نیستیم ولی بهترین ها مارا انتخاب کردند
آب نما سخره ی سنگ کوهی